Kullanıcı Adınızı Giriniz

Şifrenizi Giriniz

RİSKTAKİBİ

Riskli iletişim çalışamalarına özel duyarlılıkta ve hızda...

Yapılan iletişim çalışmaları; yeni medya teknolojileri, toplumsal güven sorunu ve sosyal hassasiyetlerimizin artmasından kaynaklı, eskiye oranla çok daha fazla risk barındırmaktadır.

Bu riskleri iletişim krizlerine dönmeden önce fark etmek, krize dönüştülerse etkisini tespit etmek ve sonlanana kadar takip etmek çok önemli hale gelmiştir.

Bu yüzden Medya Takip Merkezi olarak riskli iletişim çalışmalarınızın ihtiyaç duyulan hassasiyetle takip edilmesi için özel hizmetler oluşturduk.

      
Akıllı Bilgi Servisi [ABS]
      RİSKTAKİBİ

AKILLI BİLGİ SERVİSİ [ABS]

Medya Radarınız ABS, sizi olası medya krizlerine karşı uyarır.
 
Risk oluşturacak konuları önceden görmek;

İletişim krizi ile karşılaşmamak için yapılacak en öncelikli çalışma riskleri önceden fark etmek ve göz altında tutmaktır.
 
Markanın kendisi için hassas olabileceği konu başlıklarını belirleyip, bu başlıkların tüm medyada düzenli bir şekilde kontrolünü yaparak olası krizleri herkesden önce fark etmek için Medya Takip Merkezi olarak Akıllı Bilgi Servisini kullanıyoruz.
 
Duyarlı olduğunuz konulardan önce siz haberdar olun;

Akıllı Bilgi Servisi [ABS] nedir ?
 ABS; her türlü konu, marka ve kişiler hakkında ilgili mecraların en çok izlenen kanal ve yayınlarında riskli/kritik haber araması yapan radar sistemidir. Mailing ve Mobil uygulamalar aracılığı ile hızlı bir şekilde haberdar olmanızı sağlar.

 
Hangi mecralarda yapılır ?

    Ulusal/Yerel gazete ve dergilerde
    Ulusal/Yerel Televizyonlarda
    Haber Ajanslarında  
    Haber Sitelerinde  
    Yabancı Basında (Opsiyonel)i


Akıllı Bilgi Servisi şu şekilde hizmet verir;
 
I.  Markanın hassas ve duyarlı olabileceği konu başlıkları belirlenir.
(Bu konular, editörlerimizin tavsiyesi ve markanın talepleri doğrultusunda belirlenir.)
 

II. Bu konular yazılı basın, TV ve Online Mecraların en çok izlenen kanal ve
yayınlarında düzenli aralıklarla taratılır.
(İstediğimiz hızda ve frekansta tarama yapabilmemiz için izlenen kanal ve yayınlar önceliklendirilmiştir.)

 
III. 
Kritik olabileceği düşünülen yakalamalar en hızlı yöntemle (mail ve mobil uygulamalar) markaya bildirilir.
(ABS bir bildirim hizmetidir, bu yüzden herhangi bir raporlama veya analiz hizmeti verilmez.)


Akıllı Bilgi Servisi hangi mecraları kapsar? Kanal/Yayın ilave edilebilir mi?
Yayın/Kanal veya mecra ilavesi karşılıklı görüşülerek dâhil edilebilir.
İlgili mecralarda kriz veya risk oluşturan konuları takip edip, ilgili tüm medya mecralarında yansımaları izleyen editör destekli rapor sistemidir.  Minimum saat başı periyotlarda kendi özel formatında toplu ve detaylı raporlar halinde sunulur.


RİSKTAKİBİ

Riskli iletişimlere özel duyarlılıkta ve hızda RİSKTAKİBİ
İletişim krizi çok ayaklı analitik bir bakış açısıyla yönetilmesi gereken bir süreç olduğu için hizmet başlangıcından itibaren iletişim krizi konusunda profesyonel editörler desteğinde verilir.

Üç Aşamalıdır;
  I.   Durum Tespit Rapor
  II.  Risk Takip Raporları
 
 III. Risk Değerlemdirme Raporu
 

  I. Durum tespiti yapmak;

İletişim Krizlerinde en çok yapılan iki hata, krizi hafife almak ve krizi çok önemsemek olarak tarif edilebilir. Birçok medya krizi zamanında önemsenmeyip önlem alınmadığı için büyürken, birçoğu da markalar tarafından çok önemsendikleri için büyümekte.

Krizi oluşturan bilginin hangi mecralarda, ne kadar bir yayılımla kaç kişiye eriştiğini bilmek “kriz iletişim yönetimi” için en öncelikli konudur.
Kaygılarımızla ve duygusal olarak değil, ölçerek hareket etmemiz gerekir.

Bir iletişim krizi fark edildiğinde ilk yaptığımız çalışma krizin geriye dönük takibini yapmaktır. Böylece krizin ölçeğini belirler ve sonrasında uygulanacak strateji için en gerekli bilgiyi oluştururuz. Biz Buna “000” Raporu diyoruz.

Belirlenen kanal ve mecralar için tek tek tanımlanır. Farklı varyasyonlar ile geçebilme ihtimallerine göre ek kelimelerde dahil edilerek, uygun teknolojiler aracılığı ile aratılır. Böylece krizi oluşturan konuyu tespit eder ve geriye dönük 24 saatlik bir incelemeyle tüm mecraları kapsayan şekilde bir “Durum Tespit Raporu” oluştururuz. Krizi oluşturan başka alt kırılımlar var mı tespit ederiz.


   II. Krizi sonlanana kadar göz altında tutmak;

İletişim krizlerinin yapısı yeni iletişim teknolojilerinden kaynaklı değişti. En önemli değişim kriz bilgisinin kaynağı eskisi gibi belirli ve ulaşılabilir bir yazar ya da yayın organı olmayabiliyor. Hatta artık iletişim krizleri çoğunlukla dijital dünyada ve kaynağı belirsiz veya çoklu kaynaklı olabiliyor.

İkinci önemli değişim ise, iletişim krizleri eskiye oranla çok daha hızlı dağılabiliyor. Bu yüzden Medya Takip Merkezi olarak kriz süresi boyunca saatlik raporlarla takip ediyor ve size ulaştırıyoruz.

Raporlarımızı dağılımı ve erişim olarak özet olarak görebildiğiniz gibi, detaylarını da inceleyebiliyorsunuz. İhtiyaca göre krizin hızla yayıldığı online mecralar, sosyal medya ve haber ajanslarında krizin büyüklüğü ve niteliğine göre eş zamanlı raporlar halinde sunulabilir. 


   III. Risk Değerlendirme Raporu ile süreci değerlendirmek;

Riskin yarattığı etkileri toplu olarak raporlar üzerinden ölçerek değerlendirebileceğiniz raporlardır.

Medya Kriz Takibini hangi mecralarda yapıyoruz? 


      Ulusal/Yerel gazete ve dergilerde. 
      Ulusal/Yerel Televizyonlarda. 
      Haber Ajanslarında 
      Sosyal Medyada 
      Tüm Web sitelerinde (Bloglar, sözlükler vs.)
      Haber Sitelerinde
      Yabancı Basında
      Youtube’da

    (Takip listeleri MTM nin takip kriterleri çerçevesinde oluşturulur.)

Akıllı Bilgi Servisi (ABS) ile RİSKTAKİBİ arasında ki fark nedir?

ABS
, krizi önceden fark edip raporlayan bir radar sistemidir.
Muhtemel riskli konulardan sadece haberdar eder, dağılımını incelemez. Abone, konunun kriz veya kritik olması durumuna göre bilgi vermesi durumunda Risk Takibi Raporlamasına başlanır.

RİSKTAKİBİ ise, fark edilmiş bir kriz konusunun periyodik olarak raporlanması hizmetidir.
Konu, ABS hizmeti satın alınıyorsa, MTM tarafından bildirilebilir ya da doğrudan abone tarafından yönlendirilerek RİSKTAKİBİ başlatılabilir.
 
RİSKTAKİBİ Raporlarında belirlenen mecralar dışında başka mecralarda da takip yapabilir miyim?
MTM’nin takip kapsamında olan mecralar karşılıklı görüşülerek bu kapsama dâhil edilebilir.
 
Akıllı Bilgi Servisi hangi mecraları kapsar? Kanal/Yayın ilave edilebilir mi?
En Çok İzlenen TV kanalları ve İnternet siteleri dâhildir. Yayın adları teklif ile birlikte sunulur. 
(Yayın/Kanal ilavesi karşılıklı görüşülerek dâhil edilebilir.)
 
RİSKTAKİBİ Raporlarında okunma sayısı ve dağılım ne demektir?
Okunma Sayısı
, ilgili mecrada ki haberlerin ortalama kaç kişiye ulaştığı anlamına gelmektedir.
Dağılım ise yine ilgili mecralarda ne kadar haber/ileti yansıması olduğuna dair bilgi vermektedir.
 
RİSKTAKİBİ Raporlarında eş zamanlı takip yapılabilir mi?
Online Siteler, Sosyal Medya, Haber ajansı ve bazı TV kanallarında eş zamanlı takip yapılabilir. Ancak, editoryal kontrolden geçmeden iletildiğinden Risk takibi kapsamında ki konular dışında haberler de düşebilmektedir. Bu editoryal kontroller nedeniyle Risk Takip Raporları minimum saat başı raporlanmaktadır. Ancak, arzu eden müşterilerimize bu mecralardan otomatik gönderimlerde yapılabilmektedir.
 
Sadece internet ya da TV takibi gibi mecra sınırlaması yapılabilir mi?
Elbette yapılabilir. Ücretlendirme mecra bazlıdır.
 
Raporlamaya başka kriter ekleyebilir miyim? 
Saat başı gönderim yapılacak raporlarda şimdilik farklı bir kriter eklemesi yapılmamaktadır. Sadece toplu raporlarda talep edildiği takdirde ücreti mukabilinde yapılmaktadır.
 
RİSKTAKİBİ Raporlarında  sadece kritik ve krizlik konuları mı izleyebilirim? Örneğin basın bültenim olduğunda da yine aynı kapsamda izleyebilir miyim?
Medya Kriz Takip raporları çalışma şekli gereği sadece kritik ve krizlik konuları kapsamaktadır. Basın Bültenleri veya toplantılarınız için “Basın Bülteni” paketinden faydalanabilirsiniz.

Standart Takip Hizmeti almadan, Sadece RİSKTAKİBİ alabilir miyim?
Elbette, sadece Kriz Takibi kapsamında çalışma alınabilir.

Demo yapabilir miyim?
Bu çalışmanın demosu yapısı gereği yapılamamaktadır.

Detaylı bilgi içinmtm@medyatakip.com üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.


FEDERATION INTERNATIONALE DES BUREAUX D'EXTRAITS DE PRESSE